FC DAKNAMPrivacyverklaring

FC Daknam kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van het inschrijvingsformulier verstrekt. Het gaat meer bepaald over volgende gegevens :

* Naam en voornaam, Adres, Geboortedatum, plaats en nationaliteit, Telefoon en email, Beroep, Identiteitskaartnummer/rijksregisternummer, Bankrekeningnummer, Gegevens van wettige voogden, foto’s

FC Daknam verwerkt uw persoonsgegevens voor ledenadministratie en om contact met u te kunnen opnemen voor mededelingen ivm de club. Deze worden NIET gebruikt voor commerciële doeleinden, noch worden deze doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden niet bewaard indien het lidmaatschap wordt beëindigd.

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. U kunt een verzoek tot inzage of correctie sturen naar gc@fcdaknam.be. FC Daknam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

FC Daknam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met FC Daknam via gc@fcdaknam.be.

© FC DAKNAM